הדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה


''תורה'' ''תורה'' - בדילוג 50


''תורה'' ''תורה'' - בדילוג 50
ממצא זה התגלה לפני יותר מ 50 שנה ע''י הרב וייסמנדל.


הרב וייסמנדל גילה מבנה שיטתי בתחילת שני החומשים הראשונים בתורה:מהאות ''ת'' הראשונה בספר בראשית.
ומהאות ''ת'' הראשונה בספר שמות,

מתגלה מבנה זהה של הדילוג : ''תורה'' - בדילוג 50 אותיות בדיוק !

החשיבות הרבה ביותר הקשורה לממצא זה היא אורך הדילוג: 50.

כידוע, התורה ניתנה לעם ישראל ביום החמישים לצאתם ממצרים.
כל ההשתלשלויות שהובילו לבחירת עם ישראל, ולמאורעות שקרו עד למתן תורה,
מתוארים בספר בראשית ובספר שמות שבהם כאמור התגלה מבנה שיטתי זה.


   חזרה לדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה