הדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה


הא-ל צפן א-להים אמת


הא-ל צפן א-להים אמת
הדילוג המינימלי בתורה של הביטוי: ''א-להים אמת'' צופן בתוכו מסר הקשור לצופן התורה !


הביטוי א-להים אמת מופיע 32 פעמים בתורה בדילוג שוה.
אנו מתבוננים בדילוג המינימלי בתורה ( 1032 ) ומגלים מסר משמים המרמז לנו המתבוננים, על ייחודיות תופעת צופן התורה בתורתנו הקדושה !

הא-ל צפן א-להים אמתהביטוי המלא הוא: ''הא-ל צפן א-להים אמת'' והוא מופיע בתורה בדילוג 1032. הסיכוי של ביטוי זה להופיע בתורה בדילוג אותיות שווה מ- 2 אותיות דילוג ועד 1032 הוא 8.2– 10 ( 10 בחזקת מינוס 8.2 ) כלומר: פחות מ 1 ל 100 מיליון !


   חזרה לדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה