הדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה


צופן תורה


צופן תורה
שוב לפניכם מקבץ של טבלאות המראות איך בצורה שיטתית מוצפנים המסרים בצופן התורה - והפעם, הצפנה שיטתית של הביטוי: ''צופן תורה'' !!!


בטבלה הראשונה ניתן לראות את הביטוי ''צופן תורה'' בהופעתו המינימלית בכל התורה - (52) :

טבלה מס' 1 - צופן תורה בלשן תורה
הסבר: אנו מוצאים את הביטוי: בלשן תורה (23) בדילוג המינימלי בתורה - מרוכז בדיוק במקום בו נמצא הביטוי :''צופן תורה''. כמו כן אנו מבחינים (מסומן בירוק בטבלה) שהביטוי: ''צופן'' מופיע במקביל לחלוטין לביטוי: ''בלשן תורה''.

כעת נעבור לחפש אחר הדילוג המינימלי שני בתורה של הביטוי: ''צופן תורה'':

טבלה מס' 2 - צופן תורה בלשון איש
הסבר: מצוידים במידע מהטבלה הקודמת, אנו עוברים לדילוג השני מינימלי של הביטוי: ''צופן תורה'' - (539). ומיד אנו מגלים את המסר בעמודה מקבילה לדילוג: ''ויש בלשון איש''.

בשלב זה אנו נפרדים מהממצאים שנתגלו באיזור הקוד ''צופן תורה'' ( נחזור אליהם בטבלה מס' 4 )
ועוברים לחפש אחר הביטוי: ''קוד תורה'' כפי שנציג בטבלה הבאה:


טבלה מס' 3 - קוד תורה - יבינו לשון ה'
הסבר: טבלה זו מקשרת רעיונית בין שתי הטבלאות הקודמות.
עם המערכת השיטתית הנ''ל אנו עוברים לחפש את הביטוי ''קוד תורה'' ומוצאים אותו בדילוגו המינימלי בתורה (632).
גם כאן אנו נפגשים מיד בטקסט בפסוק האומר: ''איש ללשנו'' ובצד העליון של ביטוי זה: ''יבין'' משולב בטקסט.

כעת, אנו בוחנים את המסרים שהוצפנו בעמודות הסמוכות לעמודת הדילוג ומוצאים רצף של 3 עמודות,
אשר בכל אחד מהן מוצפן ביטוי :
יחד שלשת הביטויים יוצרים את המשפט: ''יבינו לשון ה'''.
אגב, מסר נוסף מתגלה בהמשך הדילוג : ''קוד תורה שם י-ה''' !

על מה שיקרה אחרי שיבינו את קוד התורה, מספרת הטבלה הבאה:


ולפני סיום: טבלה מס' 4 - ואחרי שיבינו - תורה יאשרו

הסבר: באותו מקום שבו נמצא הביטוי ''צופן תורה'' ו''צופן'' ''בלשן תורה'' - אנו מחפשים ביטויים נוספים הכוללים בתוכם את המילה תורה - וכאן אנו מקבלים את הדובדבן שבקצפת:
לעיננו מתגלית תופעה ייחודית בצופן הנקראת ''כתב מראה'', כלומר, הביטוי המוצפן כתוב קדימה ואחורה.
במקרה שלפנינו כאמור מתגלה הביטוי ''תורה'' בכתב מראה: ''הרות - תורה''
בבדיקה קצרה מתברר כי זהו הדילוג המינימלי של ביטוי זה בתורה ( 88 ).
אך בכך עדיין לא הסתיים הדילוג: בהמשך לביטוי תורה - אנו מוצאים את הביטוי: ''יאשרו''
והכוונה לעניות דעתינו היא , שמי שיחקרו את צופן התורה ביסודיות ובהעמקה - יאשרו בהכרח את אמיתותו.

ועל כך נותר לנו רק לסיים בטבלה המבקשת למצוא את נושא המחקר שבו אנו עוסקים: ''חקר קודים''

ולסיום: טבלה מס' 5 - חקר קודיםהסבר: בטבלה זו ביקשנו למצוא את הביטוי: ''חקר קודים''.
ביטוי זה מופיע בסך הכל פעם אחת בכל התורה, אולם הביטו וראו מה טמן צופן התורה בתחילת ובסוף הביטוי:
''מי שחקר קודים זכה ! ''

ולנו לא נשאר אלא להודות לבורא עולם על נפלאותיו שקמצוץ קטן מהם אנו זוכים לחשוף בצופן התורה !


   חזרה לדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה