הדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה


נכבשה יהודה


נכבשה יהודה
לפניכם דוגמא שיטתית נוספת הממחישה עקרון שבו יש הופעה של דילוג,
עם קשר רעיוני בין תוכן הדילוג לבין מספר אותיות הדילוג.
(עקרון זה הוא אחד העקרונות המופיעים בקובץ המבוא לשיטת הדילוגים בתורה)בית המקדש הראשון - הנקרא ''משכן'' - עמד 410 שנה עד שנחרב ע''י חילות בבל.

ממלכת יהודה היתה זו שבתחומה עמד בית המקדש - וכל איזור ירושלים נקרא ''יהודה''.

ביטוי זה: ''נכבשה יהודה'' נמצא רק פעם אחת בתורה בדילוג שווה,
אך שימו לב שמספר אותיות הדילוג שווה בדיוק למספר השנים שבהן עמד בית
המקדש - 410 !

כך שכאן אנו רואים דוגמא שיטתית לקשר של תוכן הדילוג: כבוש יהודה - עם מספר אותיות הדילוג בו צופן התורה בחר להצפין דילוג זה.

רמז נוסף מתגלה לנו בדיוק בתחתית הדילוג, 410 אותיות קדימה מסוף הדילוג: הביטוי בטקסט התורה : ''המשכן תימנה'', מתחיל בדיוק בתאור הנ''ל:
המשכן ת''י (410) .

ולסיום - רמז פלאי נוסף:
שימו לב לאותיות המופיעות בהמשך הדילוג "נכבשה יהודה",
ושוב, אנו בודקים ומוצאים את האותיות: "ית" ( 410 ) !


   חזרה לדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה