הדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה


יהושע מל את בני ישראל בגלגל בכניסתם לארץ


יהושע מל את בני ישראל בגלגל בכניסתם לארץ
בספר יהושע , הקב''ה מצווה את יהושע למול את בני ישראל בגלגל , עם כניסתם לארץ ( עיין פרק ה' פסוקים ב' - ט' ) .


פסוק ז': '' ואת בניהם הקים תחתם אתם מל יהושע כי ערלים היו כי לא מלו אותם בדרך''

בספר במדבר אנו מוצאים כי ביטוי זה (''מל-ערלים'') בדילוג המינימלי בתורה,
נפגש עם ''יהושע בן נון'' :כדאי לשים לב שהאות ''ה''' המופיעה לפני הביטוי ''מל ערלים'' מאפשרת קריאת הביטוי כולו כ: ''המל ערלים'' , או המ(ו)ל ערלים בכתיב חסר .

לטבלה נוספת:בטבלה הבאה אפשר להבחין בביטוי ''הערלה'' בדילוגו המינימלי שלישי בתורה (ומינימלי בספר דברים) כאשר אנו מבחינים במילות מפתח נוספות הקשורות לנושא:

הביטוי ''בהמול'' (הבנוי משתי אותיות האחרונות של המילה ''בערבה'' והמלה ''מול'') ,
כאשר אפשר גם כאן לקרוא את הביטוי כ ''מול'' (הציווי) או ''בהמול'' (בעת האירוע).

כמו כן המילה ''הגלגל'' הוא המקום שבו מל יהושע את בני ישראל מיד אחרי עברם את הירדן.
גם את מעבר הירדן אנו מוצאים בטבלה זו בפסוק: ''כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץ'' !

הקשר הרעיוני בין שתי הטבלאות:
יש לשים לב שהקשר בין ארץ ישראל ומצוות המילה בולט בשתי הטבלאות, יהושע בן נון זכה להנחיל לבני ישראל את ארץ כנען בזכות עמידתו האיתנה מול עצת המרגלים , כמופיע בספר במדבר פרק יד' פסוקים ז'-ט', המופיעים בטבלה.

גם בטבלה השניה הנושא המדובר הוא מעבר בני ישראל את הירדן לבא לרשת את הארץ ( ספר דברים פרק יא' פסוק לא' וספר יהושע פרק ד' פסוקים כב' - כג' ) .

עידכון שהתגלה בתחילת שנת 2004:


רובד נוסף הקשור לנושא מתגלה לנו זמן ניכר לאחר פירסום הטבלה .
שימו לב איך הטבלה שגודלה נקבע על גודל 7 אותיות לשורה כמספר הדילוג ''הערלה'',
צופנת מסרים מדהימים ממש באותם מרווחי אותיות. התופעה נקראת : ''דילוג מקביל''.

המסר המתגלה לנו הוא :
בעמודה היותר ימנית בקריאה מלמעלה למטה ניתן לקרוא את הביטוי: ''היה גוי''
ובעמודה הצמודה אליה אנו מקבלים את המשך המשפט: ''כשמל, נאמן'' !
כמובן ששני ביטויים אלו הם המינימליים בתורה.

עד כאן העידכון.
טבלה נוספת משלימה לנושא:
בטבלה שלפנינו ניתן לראות את ההופעה המינימלית בתורה של הביטוי: ''המול ביומו''.

ניתן לראות כי ביטוי זה נפגש עם הפסוק: ''וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים וגו' ''.
כלומר פסוק מפורש המדבר על יום ברית המילה.

ניתן גם לראות כי הביטוי נושק למילה ''המול'' בדילוג של -1 .


   חזרה לדוגמאות השיטתיות בהצפנה בתורה