טבלאות נוספות ומעניינות


אידס - החיסון הרוס !


אידס - החיסון הרוס !
בטבלה שלפניכם אנו רואים ממצא מדהים של ר' דורון ויצטום הי''ו.


אם תשימו לב בטבלה, תגלו שהאות ס' המסיימת את שתי המילים : ''אידס'' ו- ''וירוס'' משותפת לשני הדילוגים.הייחודיות של המפגש שלפנינו מתבטאת בכך שבאותו דילוג אנו מוצאים את הביטוי: ''וירוס'' ובהמשכו ''אידס'' , כאשר נעשה שימוש משותף באות ''ס'''.
אך כאן לא מסתיים הדילוג - אנו מוצאים את הביטוי: ''בדמות'' בתחילת הדילוג לפני המילה ''וירוס'' !

כלומר המסר המלא שאנו מקבלים נקרא: ''בדמות וירוס'' כאשר בהמשך הדילוג מקבלים את הביטוי ''אידס''
במקביל לביטוי ''וירוס'' אנו מוצאים את הביטוי ''איום'' בדילוג מקביל ונושק לביטוי ''וירוס''

ואכן, האידס מתגלה כוירוס איום - האחראי על הריסת מערכת החיסון של הגוף .
גם מסר זה מתגלה בטבלה שלפנינו:
הביטוי: ''החיסון'' בדילוג מינימלי בספר בראשית, ושני מינימלי בכל התורה, מתגלה בתוך הטבלה שלפנינו כאשר הביטוי: הרוס - בדילוג מינימלי בתורה גם הוא מוצג לפניכם.

בדיקה קצרה מגלה שזהו המפגש המינימלי בתורה של הביטוי: ''החיסון'' עם הביטוי: ''הרוס'' - גם כאן האות ס' משותפת.

קשר לטקסט: הדילוג נמצא מוצפן בתוך פרשת המבול - הקב''ה משחית את הארץ עקב השחיתות המוסרית של דור המבול. אחת השחיתויות הגדולות של דור המבול היה חטאם באיסורי עריות.

את המסר הבא שנמצא בטבלה, בחרנו לסמן ללא התייחסות נוספת .
לדעתינו, הוא מסמל את העונש הנורא על איסורים אלו המתגלה בדורינו ''בדמות וירוס איום'':

   חזרה לטבלאות נוספות ומעניינות