טבלאות נוספות ומעניינות


צלב קרס - זכר עמלק


צלב קרס - זכר עמלק
מקורות עתיקים רבים מצביעים על העם הגרמני כצאצאי עמלק.
בטבלה שלפנינו נוכל לראות את הדילוג המינימלי בספר בראשית ושני מינימלי בכל התורה של הביטוי: ''צלב קרס''. - הדילוג של ביטוי זה עומד על 3725 .

אנו מתבוננים בתחילת רצף הדילוג ומוצאים הפסקה של 3 אותיות, לאחריהם אנו מוצאים ביטוי נוסף הקשור קשר אמיץ לנושא, נחזור לביטוי זה בהמשך.

והנה - באותה עמודה של דילוג זה - ובכל שתי שורות - ( דהיינו דילוג 7450 ) אנו מוצאים את הדילוג: ''עמלק''.

כעת נחזור לביטוי המתגלה ברצף הדילוג: ממש בתחילת הדילוג עמלק - באותה עמודה של הביטוי ''צלב קרס'' אנו מוצאים את הביטוי: ''זכר'' - המפגש המשותף יוצר את הביטוי: ''זכר עמלק''.


   חזרה לטבלאות נוספות ומעניינות