טבלאות נוספות ומעניינות


מופת בהר``ד


מופת בהר``ד
לפניכם הדילוג הראשון בהסטוריה שהתגלה בצופן התורה לפני כ 800 שנה !
ממצא זה שייך לרבינו בחיי והתגלה לפני מאות שנים רבות על ידו.

מהו בהר''ד ?

בהר''ד הוא המולד הראשון של הירח.
ב' - יום שני
ה' - שעה חמישית
ר''ד- חלקי השעה

הביטוי בהר''ד נמצא בדילוג 42 אותיות מהאות ב' של בראשית
שהיא האות הראשונה בתורה !

מדוע חיפש רבינו בחיי דוקא דילוג של 42 אותיות ?
תשובה: שמו של הקב''ה שבו נברא העולם מכיל מ''ב אותיות !
ועכשיו מובן הקשר דוקא לאות הראשונה בתורה !

ומפרש רבינו בחיי שמופת דילוג זה הוא ראיה מוחלטת
לחותם האלוקי של התורה.

בבדיקה שערכנו אחר מידת המינימליות של הביטוי בספר בראשית,
התגלה דבר שרבינו בחיי לא יכל לדעת בדורו - אך זהו גילוי מרעיש
שבוודאי מוסיף רבות למופת של הדילוג כפי שמגדיר אותו רבינו בחיי.

לאחר שמיינו את כל דילוגי בהר''ד לפי מידת המינימליות שלהם גילינו שהדילוג בהר''ד שמצא רבינו בחיי בדילוג אותיות של 42 הוא גם הדילוג ה 42 ! ברשימת הדילוגים המינימליים לביטוי זה בספר בראשית !!!


   חזרה לטבלאות נוספות ומעניינות