טבלאות נוספות ומעניינות


אבולוציה קמה בתר''ה !


אבולוציה קמה בתר''ה !
דילוג מדהים המכיל בתוכו את המועד הכרונולוגי של פריצת תיאורית האבולוציה !


הממצא שלפנינו נמצא ע''י רון מיכאלי (שכבר גילה בעבר את הממצא על רמדיה),
ומבוסס על חיפוש המילה: ''אבולוציה'' בדילוג שווה בתורה.

ובכן, לאחר הזנת המחשב בביטוי מתברר כי ישנם 5 דילוגים בלבד של ביטוי זה בטקסט התורה.

רון הבחין כי באחד הדילוגים הנ''ל מסתתר לו מסר נוסף !


המסר הנוסף בהמשך הדילוג אומר: ''קמה בתר''ה''.

שנת תר''ה היא שנת 1845 לספירה הקלנדרית.
מה הקשר של שנה זו לתיאוריית האבולוציה ?!?!

בבדיקה שערכנו, התגלה כי שנה זו עומדת במרכז כ 20 שנות פעילות של הוגי תיאוריית האבולוציה, עד לפרסומה והפצתה בעולם.
אולם, ישנה משמעות ממוקדת יותר דוקא לשנה זו ולא לשנה אחרת:
צ'רלס דארווין אליו מיוחסת התיאוריה, לא מיהר לפרסם את רעיונותיו. כיוון שהרעיון היה מהפכני כל-כך, דארווין פחד לפרסמו. רק בעקבות אלפרד ראסל וואלאס, שגילה את אותו עקרון באופן בלתי תלוי בדארווין, וכתב לו על כך, פירסם דארווין את ספרו "מוצא המינים" ...

וואלאס היה הראשון שפירסם את המשנה בדבר עקרון הברירה הטבעית כתהליך מרכזי באבולוציה.

וואלאס אימץ את גישתו הכללית בנושא האבולוציה ב - 1845 !!!

ולהלן המקור לכך (באנגלית):
It has long been intimated that Wallace's thinking on the subject of evolution proceeded with uncanny directness in four steps: his adoption of the general evolutionary paradigm around 1845

בנוסף, אנו מוצאים בטבלה את הביטויים ''ברור טבעי'' על אותו רצף אותיות (10), כאשר האות מ' מפרידה ביניהם .

וכעת אנו מחפשים אחרי המניע להגיית תאורית האבולוציה.
הדילוג ''כפירה'' מוזן למחשב והמחשב מתבקש למצוא מפגש בינו לבין הביטוי המרכזי שבטבלה. לפניכם התוצאה:הביטוי: ''כפירה'' בדילוגו המינימלי בתורה מתגלה ממש בסמוך לביטוי שלפנינו,
אך גם כאן מתגלה מסר ורמז נוסף וחשוב:
הביטוי המלא המתגלה הוא: " הנח ! - תטוש כפירה ! "
והיכן מתגלה ביטוי זה ?
בדיוק בפסוק המתאר את המופת הראשון שנצטוו משה ואהרן להניח לפני פרעה - פרעה שהיה ראש וראשון לכופרים בהשגחת הקב''ה על העולם !
במעשה מופת זה רומזת לנו התורה בתוך הפסוקים עצמם, על הציווי שמצווה הקב''ה את פרעה: הנח ! תטוש כפירה !


   חזרה לטבלאות נוספות ומעניינות