טבלאות נוספות ומעניינות


קודים אמת !


קודים אמת !
בטבלה ניתן לצפות בדילוג המינימלי בתורה של המילה: ''קודים''.
מיד רואים מסר נוסף שבורא עולם צפן בהמשך הדילוג: ''אמת'' !


   חזרה לטבלאות נוספות ומעניינות