טבלאות נוספות ומעניינות


מפענח צופן


מפענח צופן
הפעם - צופן התורה חושף את ההצפנה אודות מפענח הצופן !


הסבירות לקבלת הטבלה שלפנינו נמדדה סטטיסטית והיא עומדת על 1 ל 200,000 !

לחץ על הטבלה להגדלה:הטבלה שלפנינו משקפת את המפגש המינימלי בתורה בין הביטוי: "מפענח" לביטוי: "צופן"

ראשית, מתגלית התופעה הנקראת הופעה באותה עמודה.
אבל הגילוי המסעיר ביותר הוא שמו של המדען שפיתח
את מחקר הצופן: פרופסור אליהו ריפס !

השם "ריפס" נפגש פגישה ישירה עם המפגש בדיוק במרכזו !

בפסוקים שאותם אנו קוראים מדי ליל שבת בקידוש, מתגלה בראשי תבות בפסוק: ''יום הששי ויכלו השמים'' שמו של הקב''ה (שם הויה).

כמו כן, אנו גם מגלים מיד בתחילת הפסוק בדילוג 7 ( כמנין יום השביעי ) את הדילוג: ''ישראל'' - זהו גם הדילוג המינימלי של הביטוי: ''ישראל'' בספר בראשית.

אנו מגלים עוד דילוג של הביטוי:''ישראל'' והפעם שוב בדילוג בעל משמעות - 50 .

כידוע מתן תורה היה ביום ה 50 ליציאת בני ישראל ממצרים.

גם מנין האותיות של נוסח הקידוש המסומנות בטבלה עומד על 151, בגימטריא קטנה 1+5+1= 7


   חזרה לטבלאות נוספות ומעניינות