טבלאות נוספות ומעניינות


מלחמת דת


מלחמת דת
לפנינו הדילוג המינימלי בתורה של הביטוי: ''מלחמת דת''.
זהו הדילוג המינימלי בתורה של הביטוי ''מלחמת דת'' .

צופן התורה מכוון דילוג זה ישירות למקום הציווי הראשון על מלחמת דת בתורה - מלחמת ישראל בעמלק.


   חזרה לטבלאות נוספות ומעניינות