טבלאות נוספות ומעניינות


פרשת הרופאים


פרשת הרופאים
עלילת דם כנגד קבוצת רופאים יהודיים בברית המועצות, נמצאת מוצפנת בצופן התורה.


בשנת 1948 מתחיל גל של אנטישמיות כנגד יהודים בברית המועצות.
ב 1952 מתחזק גל האנטישמיות, עם הוצאתם להורג של 25 סופרים יהודים מובילים בירייה.
אחד האירועים הבולטים ביותר בגל זה היתה פרשת הרופאים.

בשלהי שנת 1952 נעצרים ומושלכים למרתפי הכלא הרוסים קבוצת רופאים יהודיים, הם נחקרים בעינויים קשים תוך כדי נסיון לסחוט מהם הודאות באשמה. ברקע, עורך הממשל הסובייטי הכנות למשפט ראווה גדול.

בינואר 1953, שישה שבועות לאחר סיום משפט סלנסקי, פורסמה בעיתון ''פראוודה'' הידיעה על מעצר הרופאים. הידיעה האשימה את קבוצת הרופאים בניסיון לקשור קשר לרצוח את הנהגת ברה''מ. הקבוצה מנתה תשעה רופאים מפורסמים, בהם שבעה יהודים. הקבוצה הואשמה בקשירת קשר עם שירותי הריגול של ארה''ב ובריטניה ועם היהדות הבינלאומית באמצעות ארגון ה''ג'וינט''. בעינויים קשים נסחטה מן הנאשמים הודאה באשמה המדומה.

חשיפתו של הקשר שימשה עילה להדחת יהודים רבים ממשרות בכירות ברחבי המדינה. מותו של סטלין איפשר את ביטול המשפט. באפריל 1953 מסר פראוודה כי ההאשמות תיבחנה מחדש וכי ההודאות הושגו באמצעות עינויים. הנאשמים, מלבד שניים שמתו בעקבות העינויים, שוחררו. שחרורם סימן את ראשית סופו של משטר הטרור והפחד הסטליניסטי.בטבלה שלפנינו המחשב מתבקש לאתר את המפגש המינימלי בין הביטויים: "פרשת" ל - "הרופאים".
בסיום סריקת המחשב, נמצא כי המפגש המינימלי בתורה של הביטויים הנ"ל - מוצפן בפסוק הקשור קשר ישיר לנושא הנבדק:
"גם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אתי בבור"
הפסוק בו מוצפן המפגש, מתאר לנו תאור מדויק של פרשת הרופאים שלא עשו מאומה והושלכו על לא עול בכפם לכלא הסובייטי.

עוד ממצא מדהים מוסיף ומתגלה: בתוך הדילוג "הרופאים" מתגלת המילה "העברים".
המפגש עם כן יוצר גם את הביטוי: "הרופאים העברים"
כמובן שזהו גם המפגש המינימלי לשני ביטויים אלו.

לפני שנמשיך, מעט נתונים טכניים:
"הרופאים" - בדילוג 3 - הדילוג המינימלי בתורה.
"פרשת" - בדילוג 9- - הדילוג המינימלי בספר בראשית.

כעת, אנו מחפשים אחר שנת הארוע ( התשי"ב ) - ואנו מוצאים את הביטוי בדילוג שווה, בדיוק במרכז המפגש שלנו ,
אבל שימו לב לגודל הדילוג - 1952 - זהה לחלוטין לשנה הלועזית, בה החלה הפרשה עם מעצר הרופאים והשלכתם לכלא !

הטבלה, אם כן, נקבעת על 1952 אותיות לשורה ואנו מגלים, שהדילוג התשי"ב מחבר אותנו לפסוק האומר:
"לא היו עבדיך מרגלים" !
בדיוק הטיעון כנגד ההאשמה שבה הואשמו הרופאים בעלילה זו.


   חזרה לטבלאות נוספות ומעניינות