טבלאות נוספות ומעניינות


יום השבת וישראל


יום השבת וישראל
הטבלה שלפנינו משקפת את הקשר המיוחד בין הקב''ה, יום השבת ועם ישראל.
בפסוקים שאותם אנו קוראים מדי ליל שבת בקידוש, מתגלה בראשי תבות בפסוק: ''יום הששי ויכלו השמים'' שמו של הקב''ה (שם הויה).

כמו כן, אנו גם מגלים מיד בתחילת הפסוק בדילוג 7 ( כמנין יום השביעי ) את הדילוג: ''ישראל'' - זהו גם הדילוג המינימלי של הביטוי: ''ישראל'' בספר בראשית.

אנו מגלים עוד דילוג של הביטוי:''ישראל'' והפעם שוב בדילוג בעל משמעות - 50 .

כידוע מתן תורה היה ביום ה 50 ליציאת בני ישראל ממצרים.

גם מנין האותיות של נוסח הקידוש המסומנות בטבלה עומד על 151, בגימטריא קטנה 1+5+1= 7


   חזרה לטבלאות נוספות ומעניינות