טבלאות נוספות ומעניינות


שואה - היטלר - אושויץ


שואה - היטלר - אושויץ
שואה - היטלר - אושויץ - נמצאים מרומזים בצופן התורה.לפנינו המפגש המינימלי בתורה של הביטוי:
''אושויץ'' עם הביטוי ''היטלר''.

המפגש מתגלה בספר דברים.

הדילוג ''היטלר'' - בדילוג 22 הוא המינימלי בספר דברים,
ושלישי מינימלי בכל התורה,

ואילו הדילוג ''אושויץ'' - בדילוג -13 הוא המינימלי בכל התורה.

כאמור - שני ביטויים אלו נפגשים במרוכז בטבלה שלפנינו.

בנוסף - בדילוג: ''אושויץ'' עצמו אם נקרא אחורנית באותו דילוג -
נמצא את הביטוי: ''שואה''.

זהו גם המפגש המינימלי בספר דברים של הביטויים:
''שואה'' ו''אושויץ'' .   חזרה לטבלאות נוספות ומעניינות