תורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב


רבי ישמעאל והמלאך !


רבי ישמעאל והמלאך !
שמו של המלאך שאיתו מדבר רבי ישמעאל, נמצא מוצפן בתורה בצורה מופלאה !


הגמרא במסכת ברכות בדף ז' עמוד א' (לחץ כאן לצפיה בדף הגמרא הנ"ל)

מספרת את המעשה הבא מפי רבי ישמעאל כהן גדול:
תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת
לפני ולפנים וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא
ואמר לי ישמעאל בני ברכני. אמרתי לו: יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך
את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס
להם לפנים משורת הדין ונענע לי בראשו.

בקשנו מהמחשב לסרוק אחרי הביטוי: ''אכתריאל יה'':בטבלה שלפניכם מופיע הביטוי: ''אכתריאל יה'' בהופעתו היחידה בדילוג שווה בתורה בדילוג קטן ביותר של 3 אותיות !
הסיכוי לקבל ביטוי זה בטקסט התורה בדילוג 3, עומד על כ 1 ל 10,000 !
זהו גם הדילוג המינימלי בתורה של הביטוי ''אכתריאל'' לבדו - בסיכוי של 1 ל 100 להופעה בדילוג שווה של 3 אותיות !

אך כאן רק מתחילה המופלאות של דילוג זה:
בהתבוננות בטקסט שבו נמצא הדילוג אנו מוצאים את הפסוק הבא:
''וְאֶת הָאָרֹן לָעֵדֻת, וְאֶת הַכַּפֹּרֶת, אֲשֶׁר עָלָיו'' - ( שמות ל''א, פסוק ז' )

התורה מחייבת את הכהן הגדול פעם אחת בשנה ביום הכפורים, כשהוא נכנס לבית קודש הקדשים - להקטיר קטורת אל מול פני הכפרת אשר על ארון הברית.
כפי שמצאנו בפסוק:
ויאמר יהוה אל-משה, דבר אל-אהרן אחיך, ואל-יבא בכל-עת אל-הקדש, מבית לפרכת--אל-פני הכפרת אשר על-הארן, ולא ימות, כי בענן, אראה על-הכפרת.
(ויקרא ט''ז פסוק ב')

מצאנו עם כן, שהדילוג ''אכתריאל יה'' - נמצא בדיוק בפסוק המתאר את המקום שבו נגלה המלאך אל רבי ישמעאל ! - ארון הברית והכפרת שעליו !

נמשיך הלאה לעוד גילויים:
בסיום הברייתא של רבי ישמעאל מוזכר כי המלאך ''נענע לי בראשו''
או במילה נרדפת לביטוי נענע לי בראשו: ''נד בראשו''.
והנה בתחילת הדילוג אנו מגלים את המילה: ''נד'' והדילוג המלא אומר:
''נד אכתריאל יה'' ! ממש התיאור של רבי ישמעאל במדויק !

אנו מחפשים עוד ומוצאים את הביטוי: ''יִּפֶן ישמעאל'' - המילה ''יִּפֶן'' מלשון
''פנה'', ישמעאל כהן גדול פונה אל המלאך ומדבר איתו - כל זה נרמז בביטוי
העובר גם הוא בתוך הפסוק המדבר על ארון הברית והכפרת.

אנו שמים לב לכך שביטוי זה מקשר אותנו בצורה ישירה לפסוק ''ויהי בעצם היום הזה'' !

הביטוי: ''בעצם היום הזה'' מופיע מספר פעמים בתורה, מספר הפעמים הרב ביותר שבו הוא מופיע בהתייחס לנושא אחד -הוא 4 פעמים - והנושא הוא...
יום הכיפורים ! ככתוב בתורה:
וְכָל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ, בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה: כִּי יוֹם כִּפֻּרִים, הוּא, לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם, לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. (ויקרא כ''ג, פסוק כ''ח)

יום הכיפורים כאמור הוא היום הקדוש שבו בלבד רשאי הכהן הגדול להכנס לקודש הקודשים - והוא הוא היום בו דבר רבי ישמעאל עם המלאך !


   חזרה לתורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב