תורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב


ברכות דף ז' עמוד ב'


חזרה לתורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב


   חזרה לתורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב