תורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב


גמר ולד


גמר ולד
באיזה יום להיריון מתחילים חיי העובר ? דברי חז''ל בנדון מרומזים בצופן התורה.


בתחילת ההסבר לטבלה שלפניכם, נפנה אתכם למאמר ישן באתר הידברות,
אשר כותרתו: ''באיזה יום להיריון מתחילים חיי העובר?''

כאמור במאמר שבקישור: המשנה במסכת נידה (פרק ג' משנה ז') אומרת כך:
''המפלת ליום ארבעים, אינה חוששת לולד.
ליום ארבעים ואחד, תשב לזכר ולנקבה ולנדה''.

ניסינו למצוא רמז לכך בצופן התורה:
לצורך כך השתמשנו בשיטה המאפשרת לנו לאתר מפגשים מינימליים.
לפניכם המפגש המינימלי בספר בראשית של הביטוי: '' גמר ולד '' עם הביטוי: '' מ' יום '' (40 יום):
ניתן להבחין מיד כי מפגש זה ''פוגע בול'' בטקסט התורה האומר:
''אולי ימצאון שם ארבעים'' !

כעת, אנו הופכים את הביטוי '' מ' יום '' ל: '' יום מ' '' ומוצאים את הדילוג '' יום מ' '' בקירבה מינימלית בטבלה.
כמו כן מתברר כי זהו המפגש המינימלי השני בבראשית של הביטוי: '' יום מ' '' ( יום 40 ) עם הביטוי: '' גמר ולד ''.

בחינה מדוקדקת יותר של תחילת הביטוי, מעלה ממצא חזק בהרבה יותר:
הביטוי המלא בתחילת הדילוג הוא: ''חוש ברא לו'' .
והכוונה לעניות דעתינו באה לרמז כי מיד עם גמר בריאת ויצירת הולד, לסוף 40 יום, מתחילים חושיו לתפקד - ובכך מתקיים הביטוי: ''חוש ברא לו'' .


   חזרה לתורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב