תורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב


י"ב שרי נ'


י"ב שרי נ'
י"ב שרי נ' - מתגלה בצופן התורה.


בפרשת "שלח לך" - ( פרשת המרגלים ) שולח משה 12 אנשים מראשי בני ישראל, לתור את ארץ כנען, ככתוב בפסוק:
במדבר י"ג, ג' : "וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה מִמִּדְבַּר פָּארָן, עַל פִּי יְהוָה: כֻּלָּם אֲנָשִׁים, רָאשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל הֵמָּה".

מביא "בעל הטורים" בפירושו על הפסוק "ראשי בני ישראל המה" - שהמילה "המה" בגימטריה עולה 50 ומכאן ניתן ללמוד ש12 המרגלים היו שרי חמישים.

בטבלה שלפנינו מתגלה המסר שמגלה לנו "בעל הטורים", בדילוגו המינימלי בתורה :

הדילוג המופיע בטבלה הוא: י"ב שרי נ' ( 12 שרי 50 ) בדילוג מינימלי של 2.שימו לב כי דילוג זה מוצפן בדיוק בפסוק אותו "בעל הטורים" מפרש, כאמור בהופעתו המינימלית בכל התורה.


   חזרה לתורה שבעל פה צפונה בתוך התורה שבכתב